pieniadz.pl

Lentex SA
Uzupełnienie do raportów rocznych za 2004 rok

05-04-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 7 / 2005
Data sporządzenia: 2005-04-05
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Uzupełnienie do raportów rocznych za 2004 rok
Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna
Treść raportu:
Uzupełnienie dodatkowych not objaśniających do sprawozdania jednostkowego za rok 2004


Nota nr 5
Koszt wytworzenia środków trwałych
rok 2003 – 961 tys. zł. rok 2004 - 410 tys. zł.
Nota 6
Poniesione nakłady inwestycyjne
rok 2003 – 10,1 mln zł. rok 2004 – 23,2 mln zł.
w tym poniesione nakłady na ochronę środowiska
rok 2003 – 18 tys. zł. rok 2004 - 47 tys. zł.
Nota 7.2
Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
1/ wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
należności: rok 2003 – 691 tys. zł. rok 2004 – 1 796 tys. zł.
zobowiązania : rok 2003 – 2 tys. zł. rok 2004 – nie występują
2/ przychody z wzajemnych transakcji
rok 2003 – 1 891 tys. zł. rok 2004 – 1 805 tys. zł.
3/ koszty wzajemnych transakcji
rok 2003 – 1 102 tys. zł rok 2004 - 804 tys. zł.
Nota 9
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
rok 2003 – 796 , w tym pracownicy umysłowi 168, pracownicy fizyczni 628
rok 2004 – 717, w tym pracownicy umysłowi 162, pracownicy fizyczni 555
Nota 10
Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych odrębnie
dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta
wynagrodzenia członków zarządu
rok 2003 – 1 178 tys. zł.
rok 2004 – 1 073 tys. zł. w tym :
Prezes Zarządu: Tomasz Towpik – 669 tys. zł.
Członek zarządu : Jerzy Kusina – 404 tys. zł.
Wynagrodzenia członków zarządu z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej jednostki
zależnej : rok 2003 – 56 tys. zł., rok 2004 -0
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej :
rok 2003 – 147 tys. zł.
rok 2004 – 161 tys. zł. w tym:
Piotr Gawryś – 28 tys. zł.
Jerzy Kiełbasiński –23 tys. zł.
Jerzy Maślankiewicz – 11 tys. zł.
Piotr Osiecki – 9 tys. zł.
Paweł Podsiadło – 30 tys. zł.
Marek Sojka - 21 tys. zł.
Łukasz Tatarkiewicz – 9 tys.zł.
Michał Wuczyński - 21 tys. zł.
Piotr Zajączkowski 9 tys. zł.


Uzupełnienie dodatkowych not objaśniających do sprawozdania skonsolidowanego za rok 2004

Nota 5
Koszt wytworzenia środków trwałych
rok 2003 – 1 114 tys. zł. rok 2004 - 506 tys. zł.
Nota 6
Poniesione nakłady inwestycyjne
rok 2003 – 10,3 mln zł. rok 2004 – 20,5 mln zł.
w tym poniesione nakłady na ochronę środowiska
rok 2003 – 18 tys. zł. rok 2004 - 47 tys. zł.
Nota 7.2
Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
1/ wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
należności: rok 2003 – 691tys. zł. rok 2004 – 1 796 tys. zł.
zobowiązania : rok 2003 – 2 tys. zł. rok 2004 – nie występują
2/ przychody z wzajemnych transakcji
rok 2003 – 1 891 tys. zł. rok 2004 – 1 805 tys. zł.
3/ koszty wzajemnych transakcji
rok 2003 – 1 102 tys. zł rok 2004 - 804 tys. zł.
Nota 9
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
rok 2003 – 949 , w tym pracownicy umysłowi 218, pracownicy fizyczni 731
rok 2004 – 865, w tym pracownicy umysłowi 211, pracownicy fizyczni 654
Nota 10
Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych odrębnie
dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta
wynagrodzenia członków zarządu
rok 2003 – 1 178 tys. zł.
rok 2004 – 1 073 tys. zł. w tym :
Prezes Zarządu: Tomasz Towpik – 669 tys. zł.
Członek zarządu : Jerzy Kusina – 404 tys. zł.
Wynagrodzenia członków zarządu z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej jednostki
zależnej : rok 2003 – 56 tys. zł., rok 2004 -0
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej :
rok 2003 – 147 tys. zł.
rok 2004 – 161 tys. zł. w tym:
Piotr Gawryś – 28 tys. zł.
Jerzy Kiełbasiński –23 tys. zł.
Jerzy Maślankiewicz – 11 tys. zł.
Piotr Osiecki – 9 tys. zł.
Paweł Podsiadło – 30 tys. zł.
Marek Sojka - 21 tys. zł.
Łukasz Tatarkiewicz – 9 tys.zł.
Michał Wuczyński - 21 tys. zł.
Piotr Zajączkowski 9 tys. zł.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm