pieniadz.pl

Lentex SA
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Spółki Zakłady „Lentex” S.A. w Lublińcu ze Spółką zależną - „Tkaniny Techniczne” S.A. w Pabianicach.

31-08-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 35 / 2005
Data sporządzenia: 2005-08-31
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Spółki Zakłady "Lentex" S.A. w Lublińcu ze Spółką zależną - "Tkaniny Techniczne" S.A. w Pabianicach.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 17 RO - zamiar połączenia emitenta z innym podmiotem
Treść raportu:


Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna w Lublińcu informuje, że zostały podjęte działania formalno – prawne i księgowe mające na celu połączenie Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna w Lublińcu (Spółka przejmująca) ze spółką zależną, "Tkaniny Techniczne" Spółka Akcyjna w Pabianicach (Spółka przejmowana). Połączenie dokonane zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.
Spółki podlegające połączeniu działają na tym samym rynku, oferując podobne produkty.
"Lentex" S.A produkuje wykładziny podłogowe i włókniny, zaś Tkaniny Techniczne S.A. wytwarzają tkaniny bawełniane i pozostałe tkaniny oraz zajmują się wykończaniem materiałów włókienniczych.
Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna są jedynym akcjonariuszem spółki Tkaniny Techniczne S.A. w Pabianicach. Planowane połączenie pozwoli na znaczące usprawnienie funkcjonowania spółki "Lentex" S.A. zarówno od strony ekonomicznej, organizacyjnej jak
i prawnej. Połączenie w szczególności wpłynie w istotny sposób na zmniejszenie kosztów ponoszonych w procesie zarządzania oraz w procesie sprawozdawczości. Uzyskane w ten sposób oszczędności pozwolą, między innymi, na zwiększenie inwestycji polegających głównie na modernizacji. Połączenie obu spółek pozwoli w szczególności na:
1/ rozszerzenie oferty rynkowej dla klientów,
2/ zmniejszenie kosztów sprzedaży poprzez utworzenie jednego centrum handlowego
2/ ekonomiczne gospodarowanie zasobami ludzkimi,
3/ redukcję kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej,
4/ wzrost efektywności wykorzystania systemu informatycznego posiadanego przez "Lentex" S.A.
5/ oszczędności w administracji poprzez centralizację funkcji finansowo – księgowej,
6/ uproszczenie struktury zarządzania,
Dzięki połączeniu obie spółki stworzą mocniejszą ekonomicznie i spójniejszą organizację.
Planowane połączenie Spółek powinno nastąpić w roku 2005r.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm