pieniadz.pl

Lentex SA
Ustanowienie zastawu

11-10-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 42 / 2005
Data sporządzenia: 2005-10-11
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Ustanowienie zastawu
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 RO - nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu informuje, że w dniu 10 października 2005r.otrzymał wiadomość, że Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział XII Gospodarczy - Rejestru Zastawów, postanowieniem z dnia 29 września 2005r. w sprawach oznaczonych sygnaturą akt KA.XII.NsRejZa.17136/05/989 i. KA.XII.NsRejZa.17137/05/390, wpisał do rejestru zastawów, ustanowienie zastawu Zastawcy-Zakłady "Lentex" Spółka Akcyjna w Lublińcu
ul. Powstańców 54 na rzecz Zastawnika – Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, w postaci zapasów wyroby gotowe:
1) wykładziny o wartości wynoszącej na dzień 31.05.2005r. kwotę 10.000.000 zł. ( dziesięć milionów złotych ) stanowiących inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny. Numer pozycji katalogu B 3 . Miejsce położenia ( lokalizacja ) zbioru - magazyn zastawcy w Lublińcu ,
ul. Powstańców 54 .Sposób oznakowania przedmiotu zastawu - zewnętrznie widoczny .
2) włókniny o wartości wynoszącej na dzień 31.05.2005r. kwotę 5.000.000 zł. (pięć milionów złotych ) stanowiących inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny. Numer pozycji katalogu B 3 . Miejsce położenia ( lokalizacja ) zbioru - magazyn zastawcy w Lublińcu ,
ul. Powstańców 54 . Sposób oznakowania przedmiotu zastawu - zewnętrznie widoczny .

Zastawy zostały ustanowione tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego rewolwingowego , udzielonego "Lentex" S.A. na podstawie umowy kredytowej z dnia 22.12.2004r. ( aneks nr 1 z dnia 17.06.2005) r. na kwotę maksymalnie 15 000 000 zł. (piętnaście milionów złotych). Zastawy zostały wpisane w Rejestrze Zastawów pod pozycjami odpowiednio 1146308 i 1146333.
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znaczącej wartości - kwota przekraczająca 50% wartości aktywów o znacznej wartości.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm