pieniadz.pl

Lentex SA
Uchwały podjęte na NWZA w dniu 14-10-2005

14-10-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 44 / 2005
Data sporządzenia: 2005-10-14
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Uchwały podjęte na NWZA w dniu 14-10-2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu, podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 14-10-2005 r.


U C H W A Ł A Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 14 października 2005r.
w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 3 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów "Lentex" S.A. w Lublińcu uchwala co następuje:

§ 1
Rezygnuje się z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów następującym stosunkiem głosów:
- za uchwałą 1.920.128 głosów,
- przeciwko uchwale 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.U C H W A Ł A Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 14 października 2005r.
w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej.

W związku z wyborem Pana Piotra Gawrysia na funkcję Prezesa Zarządu Spółki i wygasnięciem jego mandatu, oraz jego rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna złozona z dniem 26 września 2005 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółki Akcyjnej w Lublińcu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala co następuje:

§ 1
Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów "LENTEX" Spółka Akcyjna
w Lublińcu, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybrało do Rady Nadzorczej Pana
Piotra Łukasiuka.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów :

- za uchwałą 1.670.123 głosy,
- przeciwko uchwale 0 głosów,
- wstrzymujących się 250.005 głosów.Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm