pieniadz.pl

Lentex SA
Wyrejestrowanie akcji emitenta

10-11-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 50 / 2005
Data sporządzenia: 2005-11-10
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wyrejestrowanie akcji emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2005 z dnia 29-09-2005 r.dotyczącego zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, informujemy iż Uchwałą nr 612/05 otrzymanąprzez Spółkę w dniu 09-11-2005 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku z umorzeniem (w trybie art. 360 Par. 1 w zw. z art. 359 Par. 1 k.s.h.) 600.000 szt. akcji, dokonał wyrejestrowania ww. ilości akcji. Pod kodem PLLENTX00010 oznaczonych obecnie jest 5.425.060 szt. akcji Emitenta.


Podstawa prawna: Par. 5.1 pkt 12 RO.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm