pieniadz.pl

Lentex SA
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę

12-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-12
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki w związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od działającego w imieniu Spółki pełnomocnika Zawiadomienie o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz.U. z 2013r, poz. 1382 z późn. zm._ ["Ustawa"], spółka "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu _"Spółka"_ zawiadamia, w związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją od podmiotu pośredniczącego Trigon Dom Maklerski S.A., że wskutek zawarcia w dniu 10 października 2016 roku transakcji nabycia przez Spółkę – w ramach ogłoszonego przez Spółkę w dniu 02 września 2016 roku na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy wezwania do zapisywania się na sprzedaż 5.428.707 akcji Spółki – 5.428.707 akcji własnych Spółki, stanowiących 10% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 5.428.707 głosów z akcji _"Nabycie"_, uległ zmianie dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki _"WZA"_, w ten sposób, że doszło do przekroczenia przez Spółkę progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 12 października 2016 roku.

Przed Nabyciem Spółka nie posiadała akcji własnych, natomiast spółka "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle _"Gamrat"_ – podmiot zależny od Spółki – posiadała 1.000 akcji Spółki, które stanowiły 0,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 0,002% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 1.000 głosów z akcji.

Po Nabyciu Spółka, wraz z 1.000 akcji posiadanych przez Gamrat, posiada łącznie 5.429.707 akcji własnych, które stanowią 10,002% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 10,002% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 5.429.707 głosów z akcji _przy czym Spółka nie może wykonywać prawa głosu z własnych akcji_.

Poza spółką Gamrat nie istnieją podmioty zależne od Spółki, które posiadają akcje Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c_ Ustawy."

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz.U. z 2013r, poz. 1382 z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm