pieniadz.pl

Lentex SA
Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego przez Spółkę wezwania

12-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-12
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego przez Spółkę wezwania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ informuje, w związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją od Trigon Dom Maklerski S.A., iż celem wykonania Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 roku _zmienionej następnie Uchwałą Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2016 roku_, Spółka w ramach ogłoszonego w dniu 02 września 2016 roku na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej _Dz.U. z 2013r., poz. 1382_ wezwania do zapisywania się na sprzedaż 5.428.707 akcji Spółki, nabyła 5.428.707 szt. akcji własnych, wskutek zawarcia w dniu 10 października 2016 roku transakcji nabycia ww. akcji, rozliczonej w dniu 12 października 2016 roku. Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 10,50 zł za szt. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,41 zł za 1 sztukę. Nabyty pakiet stanowi 10% kapitału zakładowego i daje 5.428.707 głosów _10%_ na WZA. Po powyższej transakcji Spółka posiada 5.428.707 sztuk akcji własnych, stanowiących 10% kapitału zakładowego i dających 5.428.707 głosów _10%_ na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wraz z akcjami posiadanymi przez spółkę zależną "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle, Spółka posiada łącznie 5.429.707 sztuk akcji własnych, stanowiących 10,002% kapitału zakładowego i dających 5.429.707 głosów _10,002%_ na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm._.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-27

+ więcej
  • EUR euro 4,6065 -0,03%  -0,12gr
  • USD dolar 4,3622 +0,32%  +1,37gr
  • GBP funt 5,2997 +0,03%  +0,17gr
  • CHF frank 4,7590 -0,14%  -0,67gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm