pieniadz.pl

Lentex SA
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki

02-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-02
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5.428.707 sztuk akcji własnych Spółki, stanowiących 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki _dalej "Wezwanie"_. Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1382_. Cena, po której Spółka będzie nabywała akcje w Wezwaniu wynosi 10,50 zł za jedną akcję. Treść Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm