pieniadz.pl

Lentex SA
Zamknięcie lokaty

31-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-31
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zamknięcie lokaty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ zawiadamia, że w dniu dzisiejszym Spółka zamknęła lokatę na kwotę 57.500.000,00 zł _słownie: pięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych_ otwartą na podstawie umowy zawartej w dniu 18 sierpnia 2016 roku z Bankiem Millennium S.A z siedzibą w Warszawie, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku. Skrócenie okresu trwania lokaty wynika z zamiaru ogłoszenia przez Spółkę w najbliższych dniach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych i związaną z tym koniecznością ustanowienia zabezpieczenia. Spółka o zamiarze ogłoszenia wezwania informowała w raporcie bieżącym nr 22/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz.Urz.UE.L Nr 173, str. 1_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm