pieniadz.pl

Lentex SA
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej kredytu inwestycyjnego

22-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-22
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej kredytu inwestycyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej "Bank"_ aneksu do Umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 15 stycznia 2016 roku, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 02/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku.

Na mocy podpisanego aneksu zmniejszeniu uległa wysokość kredytu inwestycyjnego z kwoty 44.000.000,00 zł do kwoty 34.000.000,00 zł. Ponadto zgodnie z treścią aneksu nastąpi zmiana ustanowionych na rzecz Banku zabezpieczeń poprzez rezygnację przez Bank z dotychczasowego sposobu zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, oraz poprzez ustanowienie nowych zabezpieczeń obejmujących: 1_ ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości, stanowiących organizacyjną całość, tj. na dwóch liniach do produkcji włóknin oraz dwóch liniach do produkcji wykładzin; 2_ ustanowienie hipoteki umownej łącznej do kwoty 51 mln zł na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość i urządzeń stanowiących odrębny przedmiot własności, znajdujących się w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, dla których Sąd Rejonowy w Lublińcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o nr CZ1L/00036467/3, CZ1L/00052710/0, CZ1L/00048201/8, CZ1L/00038863/3. Z uwagi na zmniejszenie się kwoty kredytu inwestycyjnego do kwoty 34.000.000,00 zł Zarząd informuje, że w jego ocenie wpływ wskazanej powyżej Umowy kredytu inwestycyjnego na działalność Spółki nie ma obecnie istotnego charakteru.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm