pieniadz.pl

Lentex SA
Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat

30-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-30
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Gamrat
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle _dalej "ZWZ"_ podjęło w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie wypłaty dywidendy dla jej akcjonariuszy.

ZWZ Gamrat podjęło decyzję o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej wysokości 11.031.301,50 zł _słownie: jedenaście milionów trzydzieści jeden tysięcy trzysta jeden złotych i pięćdziesiąt groszy_, na którą składają się: i_ kwota 8.177.226,17 zł, jako kwota zysku netto za rok obrotowy 2015 przeznaczona w całości na dywidendę; ii_ kwota 2.854.075,33 zł pochodząca z istniejącego w spółce Gamrat kapitału zapasowego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. Nr 185, poz. 1439_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm