pieniadz.pl

Lentex SA
Zmniejszenie udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

05-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-05
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zmniejszenie udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu _dalej "Spółka"_ informuje, iż Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, zarządzanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zawiadomienie następującej treści:

"Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm._ informujemy, że w wyniku zbycia akcji spółki Lentex S.A. _dalej "Spółka"_ w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 4 maja 2016 roku, Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny _dalej "Fundusz"_ zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 5 430 406 _pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta sześć_ akcji Spółki, co stanowiło 10,003% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 5 430 406 _pięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta sześć_ głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,003% ogólnej liczby głosów.

W dniu 5 maja 2016 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 5 428 406 _pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześć_ akcji Spółki, co stanowi 9,999% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 5 428 406 _pięć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześć_ głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,999% ogólnej liczby głosów."

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm._

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-29

+ więcej
  • EUR euro 4,6356 +0,03%  +0,16gr
  • USD dolar 4,3697 -0,83%  -3,65gr
  • GBP funt 5,3464 -0,31%  -1,67gr
  • CHF frank 4,8030 +0,12%  +0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm