pieniadz.pl

Lentex SA
Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej

14-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-14
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zawarcie transakcji nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Członka Rady Nadzorczej Pana Adriana Moski zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 94, dalej "Ustawa o obrocie") o zawarciu transakcji nabycia akcji Spółki.

Członek Rady Nadzorczej Pan Adrian Moska zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem zawarł w dniu 14 lipca 2015 roku transakcje kupna 6.000 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 7,41 zł za jedną akcję. Transakcje miały miejsce w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po powyższych transakcjach Pan Adrian Moska posiada łącznie 49.022 sztuki akcji Spółki, w tym 9.000 sztuk akcji Spółki posiadanych przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm