pieniadz.pl

Lentex SA
Wystąpienie z żądaniem umieszczenia w porządku obrad NWZ spółki zależnej Novita S.A. sprawy obejmującej wypłatę dywidendy

11-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-11
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wystąpienie z żądaniem umieszczenia w porządku obrad NWZ spółki zależnej Novita S.A. sprawy obejmującej wypłatę dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka"), działając jako większościowy akcjonariusz spółki zależnej "Novita" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Novita"), posiadający łącznie 1.579.291 akcji spółki Novita, stanowiących 63,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Novity oraz 63,17% udziału w jej kapitale zakładowym, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zgłoszeniu do Zarządu Novity żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novity zwołanego na dzień 02 lipca 2015 roku sprawy obejmującej "Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy."

Zgodnie z podjętą decyzją Spółka będzie wnioskowała o wypłatę dywidendy przez Novitę w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), tj. w wysokości 4,00 zł na jedną akcję, wnioskując jednocześnie o ustalenie dnia dywidendy na dzień 10 lipca 2015 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 15 października 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm