pieniadz.pl

Lentex SA
Sprzedaż 350 000 akcji własnych

28-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-28
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Sprzedaż 350 000 akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2015 roku, działając na podstawie i w celu realizacji istniejącego w Spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu (Regulamin Opcji na Akcje, którego tekst jednolity stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmiany programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki), Spółka dokonała sprzedaży Panu Wojciechowi Hoffmannowi, Prezesowi Zarządu Spółki, 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji własnych Spółki. Średnia jednostkowa cena zbycia była równa wartości nominalnej akcji i wynosiła 0,41 zł za jedną sztukę. Sprzedany pakiet stanowił 0,58% kapitału zakładowego i daje 350 000 głosów (0,58%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po powyższej transakcji Spółka, wraz ze spółka zależną "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle, posiada łącznie 5 651 000 sztuk akcji własnych, stanowiących 9,43% kapitału zakładowego i dających 5 651 000 głosów (9,43%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm