pieniadz.pl

Lentex SA
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w "Lentex" S.A.

25-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-25
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w "Lentex" S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała w dniu 25 maja 2015 roku od Paravita Holding Limited, spółki utworzonej zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej "Akcjonariusz"), zawiadomienie następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam, iż:

W wyniku zawartych w dniu 19 maja 2015 roku umów nieodpłatnego przeniesienia akcji Spółki, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 6 696 017 akcji, stanowiących w przybliżeniu 11,17% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6 696 017 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 11,17% ogólnej liczby głosów do 8 439 673 akcji stanowiących w przybliżeniu 14,08% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 8 439 673 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 14,08% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki."

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm