pieniadz.pl

Lentex SA
Zmiana kryterium uznania umowy znaczącej oraz aktywów o znacznej wartości

02-04-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-02
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Zmiana kryterium uznania umowy znaczącej oraz aktywów o znacznej wartości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka", "Lentex") informuje, że podjął w dniu 27 marca 2015 roku decyzję o zmianie stosowanego dotychczas kryterium uznania danej umowy za umowę znaczącą oraz uznania danych aktywów za aktywa o znacznej wartości, a którym była wartość kapitałów własnych Spółki.
W wyniki podjętej decyzji, począwszy od dnia 27 marca 2015 r.:
1) jako znaczącą umowę Spółka kwalifikuje umowę, której przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Lentex za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych;
2) jako aktywa o znacznej wartości Spółką kwalifikuje aktywa stanowiące co najmniej 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Lentex za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Powyższa decyzja została podjęta z uwagi na fakt, iż ze względu na wartość kapitałów własnych Spółki według stanu na koniec 2014 roku, kryterium wartości tych kapitałów przestało być, zdaniem Zarządu Spółki, kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zarówno zawieranych umów, jak i aktywów na potrzeby przekazywania przez Spółkę raportów bieżących zawierających informacje dotyczące znaczących umów i aktywów o znacznej wartości. Zarząd wskazuje przy tym, iż wartość kapitałów własnych Spółki na koniec 2014 roku znacząco spadła w porównaniu do wartości kapitałów własnych Spółki na koniec 2013 roku, co było spowodowane zmianą polityki rachunkowości w zakresie zasad wyceny posiadanych przez Spółkę udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm