pieniadz.pl

Lentex SA
Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.

31-03-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-31
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w "Lentex" S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała w dniu 30 marca 2015 roku od Paravita Holding Limited, spółki utworzonej zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej "Akcjonariusz"), zawiadomienie następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam, iż:

W wyniku zawartych w dniu 19 marca 2015 roku umów nieodpłatnego przeniesienia akcji Spółki, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 1 743 656 akcji, stanowiących w przybliżeniu 2,91% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1 743 656 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 2,91% ogólnej liczby głosów do 5 870 806 akcji stanowiących w przybliżeniu 9,79% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 5 870 806 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 9,79% ogólnej liczby głosów.

Ponadto, w wyniku zawartej w dniu 19 marca 2015 roku umowy sprzedaży akcji Spółki, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 5 870 806 akcji stanowiących w przybliżeniu 9,79% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 5 870 806 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w przybliżeniu 9,79% ogólnej liczby głosów do 6 696 017 akcji stanowiących w przybliżeniu 11,17% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6 696 017 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 11,17% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz planuje, w celach inwestycyjnych, w okresie następnych 12 miesięcy dokonać nabycia akcji Spółki – plany te nie są jednak sprecyzowane na dzień składania niniejszego zawiadomienia.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki."

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm