pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Konsorcjum Stali SA (KST)

Pełna nazwa KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PADEREWSKIEGO 120 42-400 ZAWIERCIE
Telefon (022) 879-11-30
Prezes Janusz Smołka
Fax (022) 879-11-31
WWW www.konsorcjumstali.com.pl
E-mail sekretariat@ks.mail.pl
ISIN PLKCSTL00010

Komunikaty spółki: Konsorcjum Stali SA (KST)

2016-10-28 17:45 Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za trzeci kwartał 2016 r.
2016-10-20 17:51 Wstępne dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za trzeci kwartał 2016 r.
2016-10-03 21:41 Otrzymanie protokołu w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku
2016-09-05 12:14 Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Emitenta
2016-08-31 19:08 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-22 11:29 Wstępny skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za drugi kwartał 2016 r. i pierwsze półrocze 2016 r.
2016-07-21 17:51 Wstępny wynik finansowy netto Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu za drugi kwartał 2016 r. i pierwsze półrocze 2016 r.
2016-06-16 13:32 Wybór biegłego rewidenta
2016-06-06 14:59 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02.06.2016 r.
2016-06-02 16:21 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy.
2016-06-02 15:42 Podanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02.06.2016 r.
2016-05-16 03:44 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-06 14:31 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2016 r.
2016-05-05 15:41 Uchwała Zarządu w sprawie wniosku w przedmiocie podziału zysku netto za 2015 r.
2016-04-29 20:33 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-29 20:27 Raport roczny R 2015
2016-04-27 13:39 Otrzymanie informacji o zmianie procentowego udziału w kapitale zakładowym i udziału w ogólnej liczbie głosów
2016-04-05 21:38 Korekta tematu raportu: Przyjęcie przez Emitenta planu inwestycyjnego na rozwinięcie Oddziałów w Lublinie, Zawierciu i Warszawie Rembertowie w latach 2016 - 2018
2016-04-05 19:16 Informacja o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu.
2016-04-05 17:39 Przyjęcie przez Emitenta planu inwestycyjnego na rozwinięcie Oddziałów w Lublinie, Zawierciu i Warszawie Rembertowie w latach 2016-2017
2016-03-02 15:50 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02.03.2016 r.
2016-03-02 15:27 Podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 02.03.2016 r.
2016-02-29 18:35 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-02-03 16:05 Umowy dotyczące finansowania zawarte z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
2016-02-03 12:16 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 marca 2016 r.
2016-01-22 15:36 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
2015-12-21 16:32 Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie
2015-12-08 11:37 Aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
2015-11-16 20:33 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-09-17 12:32 Umowa znacząca z Warbud S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm