pieniadz.pl

Konsorcjum Stali SA
Otrzymanie protokołu w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku

03-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-03
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Otrzymanie protokołu w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent powziął wiadomość od jego pełnomocnika, o otrzymaniu protokołu z badania ksiąg wydanego w postępowaniu kontrolnym wszczętym 13 marca 2014 r. _dalej "Protokół"_. Postępowanie prowadzone jest przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za okres od lipca do grudnia 2011 r.
W Protokole zawarto ocenę prowadzonych przez Emitenta rejestrów zakupów i sprzedaży za okres od lipca do grudnia 2011 r., w której zarzucono Emitentowi nienależytą staranność w weryfikacji trzech kontrahentów i w konsekwencji zakwestionowano rzetelność części dokumentów. Protokół jest dokumentem urzędowym, który nie rozstrzyga sprawy. Niemniej jednak w przypadku przyjęcia ustaleń Protokołu w decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku, a następnie utrzymania tej decyzji przez organ odwoławczy, powyższe może skutkować obowiązkiem uiszczenia przez Emitenta zaległości podatkowej w wysokości 20.492.282,23 zł za wyżej wskazany okres.
Emitent nie zgadza się z ustaleniami Protokołu i zamierza skorzystać z przysługującego mu prawa do wniesienia zastrzeżeń do Protokołu oraz podejmie wszystkie możliwe kroki prawne mające na celu wykazanie braku podstaw do przyjęcia wyżej opisanych ustaleń.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-05

+ więcej
  • EUR euro 4,5793 +0,56%  +2,53gr
  • USD dolar 3,8393 +1,43%  +5,42gr
  • GBP funt 5,3056 +0,64%  +3,39gr
  • CHF frank 4,1313 +0,76%  +3,10gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm