pieniadz.pl

Konsorcjum Stali SA
Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Emitenta

05-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-05
Skrócona nazwa emitenta
KONSORCJUM STALI S.A.
Temat
Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Konsorcjum Stali S.A. _dalej "Emitent"_, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość otrzymaną od jego pełnomocnika, iż na rozprawie w dniu 5 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Emitenta od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16.10.2014 r. oddalającego skargę Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2013 r. o nr 1401/PTP-II/4407-171/13/ZJ. Motywy wyroku zostaną przedstawione w uzasadnieniu pisemnym sporządzonym przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawomocny.
Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ma negatywnego wpływu na bieżącą sytuację finansową oraz przepływy pieniężne Emitenta, gdyż koszty dotyczące przedmiotowej sprawy obciążyły wyniki finansowe Emitenta w latach poprzednich, a cała należność wraz z odsetkami została zapłacona do końca stycznia bieżącego roku.

Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta:
- raportem bieżącym nr 34/2014 z dnia 16.10.2014 r. – Oddalenie skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
- raportem bieżącym nr 39/2013 z dnia 17.12.2013 r. – Doręczenie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm