pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Komputronik SA (KOM)

Pełna nazwa KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WOŁCZYŃSKA 37 60-003 POZNAŃ
Telefon (61) 668-00-00
Prezes Wojciech Buczkowski
Fax (61) 6680008
WWW www.komputronik.pl
E-mail office@komputronik.pl
ISIN PLKMPTR00012

Komunikaty spółki: Komputronik SA (KOM)

2016-11-04 16:51 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta oraz umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.
2016-10-31 19:02 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
2016-10-27 22:19 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
2016-10-27 17:45 Temat: Zawarcie aneksów do umowy kredytowej Emitenta oraz do umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta
2016-10-21 15:58 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
2016-10-19 14:30 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Komputronik S.A.
2016-10-18 20:06 Korekta raportu 19/2016 dot. Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz serii F spółki Komputronik S.A
2016-10-18 17:11 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz serii F spółki Komputronik S.A.
2016-10-14 15:43 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2016-10-05 22:44 Wstępne dane o wynikach sprzedaży za okres od 1.07.2016 do 30.09.2016r.
2016-10-03 17:22 Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta (KOREKTA).
2016-09-30 18:25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Komputronik S.A. w dniu 23 września 2016 r.
2016-09-29 17:45 Zawarcie aneksów do umowy faktoringowej przez Emitenta.
2016-09-28 17:21 Warunkowa rejestracja części akcji serii B i F przez KDPW.
2016-09-24 12:39 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Komputronik S.A.
2016-09-24 11:50 Uchwała ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku.
2016-09-20 17:47 Zawarcie aneksów do umowy kredytowej Emitenta oraz do umowy kredytowej spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.
2016-09-19 17:10 Umorzenie postępowania przeciwko Emitentowi w sprawie o zapłatę 28,5 mln zł.
2016-09-14 08:54 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku.
2016-09-13 21:29 Powołanie Zarządu Spółki.
2016-09-01 18:40 Sprzedaż w lipcu i sierpniu – wstępne dane o działalności handlowej
2016-08-31 20:49 Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez Emitenta oraz umów kredytowych spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta.
2016-08-26 21:16 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta
2016-08-26 16:20 Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
2016-08-16 19:06 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-07-27 20:06 Poszerzenie zakresu współpracy z PKO BP S.A.
2016-06-20 18:13 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-06-20 18:09 Raport roczny R 2015
2016-03-02 18:20 Umowa z PKO BP S.A.
2016-02-15 17:56 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm