pieniadz.pl

Komputronik SA
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Komputronik S.A.

19-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-19
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Komputronik S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Komputronik S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ w dniu 14.10.2016 roku komunikatu informującego, że w dniu 18 października 2016 r. w KDPW nastąpi rejestracja 221.625 _słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć_ papierów wartościowych spółki KOMPUTRONIK S.A., oznaczonych kodem ISIN "PLKMPTR00012".

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 14/2016 i 19/2016, Zarząd Emitenta informuje o spełnieniu się warunku dotyczącego rejestracji w KDPW w dniu 18 października 2016 r. akcji serii B oraz akcji serii F, przewidzianego w uchwale numer 1064/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotyczącej dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz F spółki KOMPUTRONIK S.A.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm