pieniadz.pl

K2 Internet SA
Zawarcie znaczącej umowy z Calobra Investments Sp. z o.o.

24-09-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-24
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy z Calobra Investments Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany Aneks nr 4 z dnia 11 września 2015 r. do Umowy Najmu z dnia 21 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Spółką a Calobra Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Umowa). Umowa została przedłużona na czas określony do dnia 31 stycznia 2023 roku (Aneks). Przedmiotem umowy jest najem pomieszczeń biurowych w budynku biurowym o nazwie Platinium V przy ul. Domaniewskiej 44A.
Nowe warunki Umowy obowiązują od dnia 1 września 2015 r. i pozwolą na znaczne obniżenie kosztów wynajmu powierzchni biurowej w aktualnie zajmowanym biurze w Warszawie, co pozytywnie wpłynie na wyniki spółek i całej Grupy Kapitałowej K2 Internet. Ze względu na długoterminowy charakter umowy najmu i zastosowanie kilku rodzajów zniżek w różnych okresach trwania Umowy, Spółki Grupy będą ujmować koszt najmu w wysokości szacowanego średniomiesięcznego kosztu za okres od dnia obowiązywania postanowień w/w Aneksu do ostatniego dnia obowiązywania Umowy zgodnie z zasadami określonymi w MSSF dotyczącymi liniowego ujęcia korzyści z zawartej umowy.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto jej wartość – przewyższająca 10% przychodów ze sprzedaży Grupy K2 Internet.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm