pieniadz.pl

K2 Internet SA
Uzupełnienie informacji w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej w roku 2014

30-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-30
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Uzupełnienie informacji w Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej w roku 2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z opublikowanym w dniu 23 marca 2015 r. Sprawozdaniem Zarządu z działalności Emitenta w roku 2014 oraz Sprawozdaniem z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014, Zarząd "K2 Internet" S.A. ("Spółka", "Emitent") uzupełnia informację o wskazanie miejsca zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym "wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych".
Zarząd Spółki informuje również, iż powyższa informacja zamieszczona jest w "Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2014" na stronie 31 w punkcie 6.2.19, jak również w "Jednostkowym sprawozdaniu finansowym K2 Internet za rok 2014" na stronie 31 i 32 w punkcie 6.2.21., opublikowanych w dniu 23 marca 2015 r.Treść informacji znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm