pieniadz.pl

K2 Internet SA
Korekta raportu bieżącego nr 19/2015 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.

24-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-24
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 19/2015 dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) dokonuje korekty raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 19.06.2015 roku
"Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ K2 Internet S.A., które odbyło się dnia 16 czerwca 2015 roku. W wyniku omyłki został przekazany niekompletny raport.

Raport zostaje uzupełniony o następującą treść:
FUNDUSZE zarządzane przez OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. posiadały 119.227 akcji Spółki, z których przysługiwało 119.227 głosów, co stanowiło 10,64% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 4,80% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Poniżej Spółka ponownie podaje treść raportu bieżącego nr 19/2015:

Zarząd Spółki K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ), które odbyło się dnia 16 czerwca 2015 roku, przy liczbie głosów 1.120.360, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:

1. BMP MEDIA INVESTORS AG posiadała 367.312 akcji Spółki, z których przysługiwało 367.312 głosów, co stanowiło 32,78% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 14,78% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. JANUSZ ŻEBROWSKI wraz z osobą blisko związaną posiadał 318.346 akcji Spółki, z których przysługiwało 318.346 głosów, co stanowiło 28,41% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 12,81% ogólnej liczby głosów w Spółce,

3. BOŻENA I ANDRZEJ KOSIŃSCY posiadali 165.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 165.000 głosów, co stanowiło 14,72% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 6,64 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. FUNDUSZE zarządzane przez OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. posiadały 119.227 akcji Spółki, z których przysługiwało 119.227 głosów, co stanowiło 10,64% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 4,80% ogólnej liczby głosów w Spółce.

5. TOMASZ TOMCZYK posiadał 95.000 akcji spółki, z których przysługiwało 95.000 głosów, co stanowiło 8,48% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 3,82% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm