pieniadz.pl

Infovide-Matrix SA
Pismo biegłego rewidenta w sprawie porozumienia o rozwiązaniu umowy

08-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-08
Skrócona nazwa emitenta
INFOVIDE-MATRIX S.A.
Temat
Pismo biegłego rewidenta w sprawie porozumienia o rozwiązaniu umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku, Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 08 marca 2016 roku pisma z dnia 29 lutego 2016 roku Kancelarii Finansów i Rachunkowości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzonego na wniosek Infovide-Matrix S.A., w którym potwierdza informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 6/2016 roku w sprawie porozumienia o rozwiązaniu umowy z ww. biegłym rewidentem.

Poniżej Zarząd Infovide-Matrix S.A. przekazuje treść ww. pisma:

"W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lutego 2016 roku dotyczący informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 6/2016 potwierdzamy, iż:
1. Kancelaria Finansów i Rachunkowości Sp. z o.o. z siedzibą w warszawie przy ul. Nad Wisłą 27; KRS 0000538533, z uwagi na zmianę harmonogramu prac i badania sprawozdań finansowych Spółki Infovide-Matrix S.A., podpisała w dniu 27 stycznia 2016 r. porozumienie o rozwiązaniu umowy: na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Infovide-Matrix S.A., sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. oraz na badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.

2. Podpisanie porozumienia nie jest wynikiem rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Infovide-Matrix S.A. lub skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix.

3. W okresie obowiązywania umowy z Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie, pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką Infovide-Matrix S.A. a biegłym rewidentem nie wystąpiły rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług."

Szczegółowa podstawa:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 20_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm