pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Infovide-Matrix SA (IMX)

Pełna nazwa INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GOTTLIEBA DAIMLERA 2 02-460 WARSZAWA
Telefon 022 440-25-00
Prezes Paweł Piwowar
Fax 022 440-25-01
WWW www.infovidematrix.pl
E-mail inwestor@ivmx.pl
ISIN PLMATRX00017

Komunikaty spółki: Infovide-Matrix SA (IMX)

2016-04-06 13:37 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Infovide-Matrix S.A.
2016-03-25 15:33 Podpisanie Planu połączenia pomiędzy Infovide-Matrix S.A. a Asseco Poland S.A. oraz I zawiadomienie akcjonariusza o zamiarze połączenia
2016-03-14 22:25 RS
2016-03-14 22:21 R
2016-03-08 17:34 Pismo biegłego rewidenta w sprawie porozumienia o rozwiązaniu umowy
2016-02-19 14:58 odwołanie prokurenta samoistnego
2016-02-10 18:02 Zawarcie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez jednostkę zależną od Infovide-Matrix S.A. na łączną wartość umowy znaczącej
2016-02-10 15:56 Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. w dniu 10 lutego 2016 r.
2016-02-10 15:49 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 10 lutego 2016 r.
2016-02-02 12:03 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-02-02 11:41 Podpisanie porozumienia z mBank S.A.
2016-01-29 18:04 Podpisanie porozumień z Energa S.A.
2016-01-29 15:35 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-29 09:30 Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z biegłym rewidentem
2016-01-15 10:59 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o sprzedaży akcji Infovide-Matrix S.A.
2016-01-14 22:19 Korekta- Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A.
2016-01-14 22:05 Korekta - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A.
2016-01-14 19:38 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A.
2016-01-14 19:35 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A.
2016-01-07 15:58 Otrzymanie 2 (dwóch) zawiadomień w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu akcji Infovide-Matrix S.A.
2016-01-05 17:23 Wypowiedzenie umowy kredytowej przez mBank S.A.
2015-12-30 12:56 Osiagnięcie przez Asseco Poland S.A. 100% ogólnej liczby głosów w spółce Infovide-Matrix S.A.
2015-12-22 16:42 Przymusowy wykup akcji Infovide-Matrix S.A.
2015-12-21 17:28 Porozumienie w sprawie zakończenia realizacji umowy w przedmiocie budowy i wdrożenia Systemu Obsługi Sprzedaży obejmującego system bilingowy i system CRM w grupie kapitałowej ENERGA.
2015-12-17 12:56 Zawiązanie rezerwy na stratę dotyczącą projektu budowy i wdrożenia Systemu Obsługi Sprzedaży obejmującego system bilingowy i system CRM w grupie kapitałowej ENERGA.
2015-11-30 15:35 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ofercie.
2015-11-25 15:35 Otrzymanie zawiadomienia o sprzedaży akcji Infovide-Matrix S.A. w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-11-23 17:13 Otrzymanie zawiadomienia od Asseco Poland S.A. o liczbie akcji spółki Infovide-Matrix S.A. nabytych w wyniku wezwania oraz o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce Infovide-Matrix S.A.
2015-11-23 17:11 Otrzymanie zawiadomienia w trybie 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie
2015-11-23 17:09 Otrzymanie 4 (czterech) zawiadomień o sprzedaży akcji Infovide-Matrix S.A. w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm