pieniadz.pl

Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.

31-03-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-31
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod nazwą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a (zwany dalej, jako Spółka) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej zawierające ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2014 w oparciu o zasadę Ładu korporacyjnego "Dobrych Praktyk" Spółek notowanych na GPW oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki a także Sprawozdania Finansowego Spółki oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Spółki za rok 2014. Sprawozdania wyżej wymienione są umieszczone na stronie Spółki: www.imperasa.pl w zakładce Spółka/Walne Zgromadzenia i stanowią materiał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-06

+ więcej
  • EUR euro 4,4902 +0,11%  +0,51gr
  • USD dolar 4,1964 +0,07%  +0,31gr
  • GBP funt 5,2130 +0,19%  +0,99gr
  • CHF frank 4,6298 +0,56%  +2,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm