pieniadz.pl

Ujawnienie stanu posiadania

28-11-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 74 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-28
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Ujawnienie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Spółka pod nazwą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej, jako Spółka), działając w trybie art. 69 ust.1 pkt. 1) oraz ust.2 pkt. 1) lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa), informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 roku otrzymała zawiadomienie od Pana Cezarego Gregorczuka, dotyczące zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Impera Capital S.A.
W dniu 26 listopada 2014 Pan Cezary Gregorczuk dokonał transakcji pakietowej na rynku regulowanym nabycia 469.000 akcji.
Przed dokonaniem transakcji Pan Cezary Gregorczuk posiadał 1.129.883 sztuk akcji, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 12,02% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu transakcji Pan Cezary Gregorczuk posiada 1.598.883 sztuk akcji, dających tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 17,01% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pan Cezary Gregorczuk jednocześnie poinformował Spółkę, iż brak jest zależnych od niego podmiotów posiadających akcje Impera Capital S.A. oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.

Podstawa prawna:
Art. 69 ust.1 pkt.1) oraz ust. 2 pkt. 1) lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm