pieniadz.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Impera Capital S.A.

22-08-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2014
Data sporządzenia: 2014-08-22
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Impera Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Spółka pod nazwą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej, jako Spółka) działając w trybie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki zwołanym na dzień 20 sierpnia 2014 roku, z określeniem liczby głosów z akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na NWZ byli:

1. TNK Investments sp. z o.o. z ilością głosów 980 715, co stanowi 31,67 % głosów na Walnym i 10,43 % w ogólnej liczbie głosów.
2. Cezary Gregorczuk z ilością głosów 1 598 883, co stanowi 51,63% głosów na Walnym i 17% w ogólnej liczbie głosów.
3. Szwedo Leszek z ilością głosów 517 318, co stanowi 16,70% głosów na Walnym i 5,50% w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539),

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm