pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Getin Holding SA (GTN)

Pełna nazwa GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Adres BUDYNEK SKY TOWER. UL. GWIAŹDZISTA 66 53-413 WROCŁAW
Telefon (071) 797-77-00; 797-77-77
Prezes Piotr Kaczmarek
Fax (071) 797-77-16
WWW www.getin.pl
E-mail gielda@getin.pl
ISIN PLGSPR000014

Komunikaty spółki: Getin Holding SA (GTN)

2016-10-10 13:49 Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Holding S.A.
2016-09-19 18:07 Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Getin Holding S.A.
2016-08-12 07:31 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-09 15:17 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.
2016-06-30 13:38 Rezygnacja Członka Zarządu
2016-06-21 17:12 Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta
2016-06-21 17:07 Zbycie i nabycie papierów wartościowych Emitenta
2016-06-17 17:01 Zbycie akcji własnych przez Emitenta
2016-05-16 07:36 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-29 13:52 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 25 kwietnia 2016 r.
2016-04-25 17:16 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2016 r.
2016-04-06 18:42 Aktualizacja informacji poufnej
2016-04-06 18:40 Aktualizacja informacji poufnej
2016-03-30 16:30 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
2016-03-17 07:42 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-17 07:39 Raport roczny R 2015
2016-03-14 16:54 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015
2016-03-02 17:54 Informacja o zawarciu umów dotyczących zbycia akcji Getin Leasing S.A. oraz aktualizacja informacji poufnej
2016-02-18 16:48 Informacja o znaczących umowach
2016-02-17 19:00 Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży udziału w Carcade
2016-01-26 15:08 Spełnienie się warunku zawieszającego wynikającego z warunkowej umowy sprzedaży udziału w Carcade
2016-01-19 12:35 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
2015-12-16 18:39 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży udziału w Carcade
2015-11-26 18:05 Sprzedaż akcji Idea Bank S.A.
2015-11-13 17:26 Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy
2015-11-05 07:31 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-02 17:14 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.
2015-10-15 17:01 Aktualizacja informacji poufnej
2015-10-02 17:37 Połączenie spółek zależnych od Emitenta
2015-10-02 15:35 Rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży udziału Carcade

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm