pieniadz.pl

Getin Holding SA
Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

21-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-21
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Zawiadomienie dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Getin Holding S.A. _dalej: Emitent_ informuje, że otrzymał dzisiaj od Pana dr. Leszka Czarneckiego zawiadomienie w oparciu o art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 17 czerwca 2016 r. dr Leszek Czarnecki jednocześnie:

1. pośrednio, za pośrednictwem Getin Holding S.A. zbył 21.917.808 akcji Getin Holding S.A., uprawniających do 21.917.808 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 3,00% udziału w kapitale zakładowym Getin Holding S.A. oraz 3,00% ogólnej liczbie głosów w Getin Holding S.A.;

2. pośrednio, za pośrednictwem LC Corp BV nabył 21.917.808 akcji Getin Holding S.A., uprawniających do 21.917.808 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 3,00% udziału w kapitale zakładowym Getin Holding S.A. oraz 3,00% ogólnej liczbie głosów w Getin Holding S.A.

Wyżej wymienione transakcje zostały zawarte poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Noble Securities S.A.
Przed ww. transakcjami dr Leszek Czarnecki posiadał:

1. bezpośrednio i pośrednio za pośrednictwem m.in. Getin Holding S.A. i LC Corp BV 417.675.237 akcji Getin Holding S.A., uprawniających do 417.675.237 głosów na Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A., stanowiących 57,11% udziału w kapitale zakładowym Getin Holding S.A. oraz 57,11% ogólnej liczby głosów w Getin Holding S.A.;

Obecnie po ww. transakcjach dr Leszek Czarnecki posiada:

1. bezpośrednio i pośrednio m.in. za pośrednictwem LC Corp BV 417.675.237 akcji Getin Holding S.A., uprawniających do 417.675.237 głosów na Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A., stanowiących 57,11% udziału w kapitale zakładowym Getin Holding S.A. oraz 57,11% ogólnej liczby głosów w Getin Holding S.A.;

Według najlepszej wiedzy dr Leszka Czarneckiego, niżej wymieniony podmiot zależny od niego posiada obecnie następujące akcje Getin Holding S.A.:
LC Corp BV – 335.647.589 akcji

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z dr. Leszkiem Czarneckim do wykonywania praw głosu z akcji Getin Holding S.A.

Ponadto Emitent informuje, że otrzymał dzisiaj od LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie zawiadomienie w oparciu o art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 17 czerwca 2016 r. LC Corp BV nabyła bezpośrednio 21.917.808 akcji Getin Holding S.A. uprawniających do 21.917.808 głosów na Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A., stanowiących 3,00% ogólnej liczby głosów oraz 3,00% jej kapitału zakładowego.

Przed ww. nabyciem akcji LC Corp BV posiadała 313.729.781 akcji Getin Holding S.A. uprawniających do 313.729.781 głosów na Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A., stanowiących 42,90% ogólnej liczby głosów oraz 42,90% jej kapitału zakładowego.

Po ww. nabyciu akcji LC Corp BV posiada 335.647.589 akcji Getin Holding S.A. uprawniających do Getin Holding głosów na Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A., stanowiących 45,90% ogólnej liczby głosów oraz 45,90% jej kapitału zakładowego.

Według najlepszej wiedzy LC Corp BV, żaden podmiot od niego zależny nie posiada akcji Getin Holding S.A.
Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z LC Corp B.V. do wykonywania praw głosu z akcji Getin Holding S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm