pieniadz.pl

Getin Holding SA
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.

09-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-09
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. informuje, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 01/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. na dzień 30 sierpnia 2016 r., zostanie opublikowany w dniu 12 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. j. tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1382_ w związku z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. - Dz. U. z 2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm