pieniadz.pl

Fota SA
Uzupełnienie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

12-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-12
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A.
Temat
Uzupełnienie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia
1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej _dalej: Emitent, Spółka_ podaje do publicznej wiadomości, że przekazane w dniu 26 sierpnia 2016 roku półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 roku nie zawierało stanowiska organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego Emitenta odnoszącego się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a w przypadku gdy półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowiska organu zarządzającego co do braku wydania raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych- REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o.

Dokonując uzupełnienia Emitent wskazuje, iż pełna treść stanowiska Zarządu FOTA S.A. w upadłości układowej odnoszące się do stanowiska wydanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych o półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Pełna treść opinii Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej odnosząca się do stanowiska wydanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych o półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm