pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Fota SA (FOT)

Pełna nazwa FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Adres UL. STRYJSKA 24 81-506 GDYNIA
Telefon 058 690-66-10
Prezes Jakub Fota
Fax 058 690-66-00
WWW www.fota.pl
E-mail biuro@fota.pl
ISIN PLFOTA000014

Komunikaty spółki: Fota SA (FOT)

2016-10-17 22:42 Odmowa z przyczyn formalnych rejestracji zmian treści umowy spółki stowarzyszonej Art-Gum sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej
2016-10-12 12:54 Uzupełnienie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku
2016-10-11 10:54 Postanowienie Sądu w przedmiocie oddalenia wniosku wierzycieli pozaukładowych dotyczącego zmiany postępowania upadłościowego
2016-10-07 13:37 Informacja poufna w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
2016-09-30 21:34 Informacja poufna w przedmiocie wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
2016-09-14 16:50 Informacja poufna w przedmiocie wniosków wierzycieli pozaukładowych dotyczącego zmiany postępowania upadłościowego
2016-09-01 15:31 Informacja poufna w przedmiocie postanowienia o umorzeniu postepowania egzekucyjnego w ramach realizacji ugody pozasądowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
2016-08-26 17:43 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-23 15:16 Informacja poufna w przedmiocie otrzymania od ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zezwolenia na wykreślenie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej
2016-08-19 16:30 Informacja poufna w przedmiocie zwrotu środków pieniężnych Emitenta zgromadzonych na zajętym przez Komornika Sądowego rachunku bankowym
2016-08-12 10:17 Informacja poufna w przedmiocie realizacji ugody pozasądowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
2016-08-09 12:31 Informacja w przedmiocie odwołania pierwszej licytacji nieruchomości
2016-07-20 14:09 Informacja poufna w przedmiocie wejścia w życie ugody pozasądowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
2016-07-15 19:31 Informacja poufna w przedmiocie jednostronnego podpisania przez Emitenta ugody pozasądowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
2016-07-09 19:23 Informacja w przedmiocie obwieszczenia o pierwszej licytacji nieruchomości
2016-07-05 09:39 Informacja poufna w przedmiocie wniosku wierzyciela pozaukładowego Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącego postępowania upadłościowego
2016-07-04 19:15 Informacja poufna w przedmiocie wniosku wierzyciela pozaukładowego Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącego postępowania upadłościowego
2016-06-28 18:01 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 28 czerwca 2016 r.
2016-06-28 17:54 Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej
2016-06-22 11:39 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-06-13 22:41 Informacja w przedmiocie wszczęcia przez Emitenta postępowania przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. o ustalenie istnienia obowiązku oraz zwrotu środków pieniężnych Emitenta zgromadzonych na zajętym przez Komornika Sądowego rachunku bankowym
2016-06-01 12:22 Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej
2016-05-18 11:17 Sprawozdania Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej za rok 2015
2016-05-17 16:42 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności
2016-05-12 16:17 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 12:37 Informacja w przedmiocie wniosku wierzyciela pozaukładowego Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącego postępowania upadłościowego
2016-04-28 15:37 Informacja w przedmiocie wniosku Emitenta dotyczącego wszczęcia postępowania ugodowego poprzez zawezwanie do próby ugodowej Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Banku Zacho
2016-04-15 18:31 Zawarcie umów w ramach realizacji upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 października 2015 roku dotyczącego podniesienia kapitału zakładowego FOTA
2016-03-31 13:35 Umorzenie postępowania egzekucyjnego co do ruchomości zajętych przez Komornika Sądowego
2016-03-31 11:01 Rezygnacja Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm