pieniadz.pl

Fota SA
Postanowienie Sądu w przedmiocie oddalenia wniosku wierzycieli pozaukładowych dotyczącego zmiany postępowania upadłościowego

11-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-11
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A.
Temat
Postanowienie Sądu w przedmiocie oddalenia wniosku wierzycieli pozaukładowych dotyczącego zmiany postępowania upadłościowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 10 maja 2016 roku, raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 14 września 2016 roku Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej _Emitent, Spółka_ działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informacje, iż Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy _Sąd_ w dniu 5 października 2016 roku na posiedzeniu niejawnym po rozpoznaniu sprawy z wniosku wierzycieli pozaukładowych w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku postanowił oddalić tenże wniosek.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm