pieniadz.pl

Fota SA
Informacja poufna w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

07-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-07
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A.
Temat
Informacja poufna w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz ING Bank Śląski S.A.
z siedzibą w Katowicach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 15 lipca 2016 roku, raportu bieżącego 24/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku, raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz raportu bieżącego nr 28/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej _Emitent, Spółka_ podaje do publicznej wiadomości, iż wobec wygaśnięcia zobowiązania Emitenta wobec ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach _Bank_ i zezwolenia na wykreślenie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 20.000.000,00 PLN ustanowionej na nieruchomościach Spółki otrzymał w dniu dzisiejszym z Sądu Rejonowego w Pruszkowie zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki z Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości położonej w Klaudynie dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie
VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze nr KW WA1P/00087114/2.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm