pieniadz.pl

Fota SA
Odmowa z przyczyn formalnych rejestracji zmian treści umowy spółki stowarzyszonej Art-Gum sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

17-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-17
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A.
Temat
Odmowa z przyczyn formalnych rejestracji zmian treści umowy spółki stowarzyszonej Art-Gum sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej _Emitent, Spółka_ działając na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 69/2014 z dnia 17 października 2014 roku podaje do publicznej wiadomości, że powziął informacje od syndyka masy upadłości spółki Art-Gum sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej _dalej: Art-Gum_ o odmowie z przyczyn formalnych zmian treści dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki stowarzyszonej Art-Gum.

Wobec okoliczności upadłości likwidacyjnej spółki stowarzyszonej nie zmieniła się sytuacja dotycząca utraty kontroli przez Emitenta wg. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości _MSR_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm