pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Energoaparatura SA (ENP)

Pełna nazwa ENERGOAPARATURA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GEN.K.PUŁASKIEGO 7 40-273 KATOWICE
Telefon (32) 728 54 10; 728 54 92
Prezes Tomasz Michalik
Fax (32) 7285412; 7285411
WWW www.enap.com.pl
E-mail poczta@enap.com.pl
ISIN PLENAP000010

Komunikaty spółki: Energoaparatura SA (ENP)

2015-11-16 07:28 Raport kwartalny SA-Q 3/2015
2015-11-03 14:56 Zawarcie aneksu do umowy o gwarancje kontraktowe z PZU SA.
2015-10-27 13:56 Wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok.
2015-10-08 13:23 Zawarcie znaczącej umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o.
2015-09-24 12:40 Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach.
2015-09-21 14:53 Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach.
2015-09-11 13:13 Zawarcie znaczącej umowy z Fortum Zabrze Spółką Akcyjną z siedzibą w Zabrzu.
2015-08-28 07:09 Raport półroczny SA-P 2015
2015-07-27 14:53 Umorzenie akcji, rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w statucie Spółki.
2015-07-09 14:41 Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Częstochowie
2015-06-22 10:53 Zawarcie znaczącej umowy z podwykonawcą Przedsiębiorstwo Usług Technicznych GROTEX Sp. z o.o. Zabrze.
2015-06-18 14:59 Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za I półrocze 2015roku.
2015-06-18 14:59 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Energoaparatury SA.
2015-06-18 14:57 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – korekta raportu.
2015-06-11 14:59 Wypłata dywidendy przez Spółkę.
2015-06-11 14:40 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2015-06-11 13:56 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2015-06-10 14:19 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2015-06-01 14:54 Zawarcie Aneksu do Umowy Ramowej nr 11/063/11/Z/GX na linię gwarancyjną z mBank Spółka Akcyjna.
2015-05-25 14:51 Korekta w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA.
2015-05-14 09:44 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA.
2015-05-14 07:29 Raport kwartalny SA-Q 1/2015
2015-05-08 14:04 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez akcjonariusza oraz przekroczenie o 2% progu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2015-04-24 08:44 Raport roczny SA-R 2014
2015-04-15 12:28 Zawarcie znaczących umów z Podwykonawcą Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław.
2015-02-26 08:19 Raport kwartalny SA-Q 4/2014
2015-01-12 11:18 Wykaz raportów przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2014 roku.
2015-01-12 11:16 Daty przekazywania raportów okresowych za 2015 rok.
2014-12-23 07:43 Zakończenie realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
2014-12-04 10:24 Zawarcie znaczącej umowy z TELE-FONIKA S.A. z siedzibą w Krakowie.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm