pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Energoaparatura SA (ENP)

Pełna nazwa ENERGOAPARATURA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GEN.K.PUŁASKIEGO 7 40-273 KATOWICE
Telefon (32) 728 54 10; 728 54 92
Prezes Tomasz Michalik
Fax (32) 7285412; 7285411
WWW www.enap.com.pl
E-mail poczta@enap.com.pl
ISIN PLENAP000010

Komunikaty spółki: Energoaparatura SA (ENP)

2016-11-03 14:26 Zawarcie aneksu do umowy o gwarancje ubezpieczeniowe kontraktowe z PZU SA.
2016-11-03 14:24 Odwołanie Prokurenta
2016-10-24 12:09 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie - uzupełnienie informacji
2016-10-21 14:45 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR
2016-10-21 12:24 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR
2016-10-21 10:28 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR
2016-10-21 10:17 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
2016-10-21 10:15 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
2016-10-21 10:14 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.
2016-08-31 07:52 Raport półroczny SA-P 2016
2016-06-21 13:49 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r.
2016-06-21 13:48 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2016 roku.
2016-06-14 14:42 Aneks do Umowy na linię gwarancyjną.
2016-05-31 14:30 Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach.
2016-05-18 10:07 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądów półrocznych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych za lata 2016 – 2018.
2016-05-18 10:02 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
2016-05-09 07:41 Raport kwartalny SA-Q 1/2016
2016-05-04 10:22 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 roku.
2016-04-21 07:56 Raport roczny SA-R 2015
2016-04-04 07:38 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego SA-R za 2015 rok.
2016-03-09 14:31 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie okresowym za IV kwartał 2015 roku.
2016-02-26 08:15 Raport kwartalny SA-Q 4/2015
2016-02-10 13:56 Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław – łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.
2016-01-19 11:38 Daty przekazywania raportów okresowych za 2016 rok.
2016-01-15 12:33 Podpisanie aneksu nr 1 z Fortum Zabrze Spółką Akcyjną z siedzibą w Zabrzu - przedłużenie daty zakończenia przedmiotu umowy.
2016-01-07 10:58 Wykaz raportów przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2015 roku.
2016-01-04 14:39 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez akcjonariusza Ruthford Holdings Limited.
2016-01-04 12:36 Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław – łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.
2015-12-22 13:01 : Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Wrocław – łączna wartość wszystkich umów zawartych z jednym podmiotem.
2015-12-18 10:25 Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm