pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Energoaparatura SA (ENP)

Pełna nazwa ENERGOAPARATURA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GEN.K.PUŁASKIEGO 7 40-273 KATOWICE
Telefon (32) 728 54 10; 728 54 92
Prezes Tomasz Michalik
Fax (32) 7285412; 7285411
WWW www.enap.com.pl
E-mail poczta@enap.com.pl
ISIN PLENAP000010

Komunikaty spółki: Energoaparatura SA (ENP)

2014-02-27 07:54 Raport kwartalny SA-Q 4/2013
2014-02-10 12:44 Transakcje dokonane przez Członka Rady Nadzorczej oraz przekroczenie 5% głosów na WZA.
2014-01-13 13:27 Wykaz raportów przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2013 roku.
2014-01-13 13:24 Daty przekazywania raportów okresowych za 2014 rok.
2013-11-26 15:14 Ujawnienie stanu posiadania-przekroczenie przez akcjonariusza 10% w ogólnej liczbie głosów.
2013-11-21 09:54 Zawarcie Aneksu z BRE Bank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach w zakresie przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym.
2013-11-08 11:54 Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego za 2013 rok.
2013-11-08 07:18 Raport kwartalny SA-Q 3/2013
2013-10-10 12:05 Podpisanie umowy z Tauron Dystrybucja S.A.
2013-09-30 14:52 Podpisanie umowy z ENEA Operator Sp. z o.o.
2013-09-23 11:21 Pozyskanie znaczącego zlecenia od Enea Operator sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz.
2013-09-23 10:57 KOREKTA RAPOTU 18/2013 w zakresie Pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu
2013-09-13 17:45 Pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu
2013-08-29 09:11 Korekta raportu bieżącego dotyczacego zawiadomienia o przeniesieniu pakietu akcji
2013-08-29 08:19 Raport półroczny SA-P 2013
2013-08-27 13:29 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
2013-08-27 13:27 Zawiadomienie o przeniesieniu pakietu akcji
2013-07-03 14:59 Wybór podmiotu do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku.
2013-07-02 09:58 Korekta Raportu 5/2013 Nabycie Akcji przez Członka Rady Nadzorczej
2013-06-04 11:58 Korekta Raportu bieżącego 12/2013/K
2013-06-04 11:35 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2013-05-29 13:26 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2013-05-29 13:04 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
2013-05-10 09:31 Podpisanie umowy z Tauron Dystrybucja S.A.
2013-05-10 08:11 Raport kwartalny SA-Q 1/2013
2013-04-30 12:07 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura SA.
2013-04-22 19:01 Raport roczny SA-R 2012
2013-04-17 12:44 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego SA-R za 2012 rok
2013-03-25 09:29 Podpisanie umowy z PGE Dystrybucja S.A.
2013-03-18 13:28 Pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja SA Oddział w Gliwicach

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm