pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Energoaparatura SA (ENP)

Pełna nazwa ENERGOAPARATURA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GEN.K.PUŁASKIEGO 7 40-273 KATOWICE
Telefon (32) 728 54 10; 728 54 92
Prezes Tomasz Michalik
Fax (32) 7285412; 7285411
WWW www.enap.com.pl
E-mail poczta@enap.com.pl
ISIN PLENAP000010

Komunikaty spółki: Energoaparatura SA (ENP)

2014-11-27 14:44 Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
2014-11-27 12:42 Informacja o realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
2014-11-25 13:33 Zawarcie Aneksu z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach w zakresie przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym.
2014-11-14 07:41 Raport kwartalny SA-Q 3/2014
2014-11-05 09:11 Informacja o możliwości przekroczenia granicy 25% średniej dziennej wielkości wolumenu obrotów akcjami przy nabywaniu akcji własnych.
2014-10-31 14:17 Transakcje dokonane przez Członka Rady Nadzorczej.
2014-10-29 11:26 Regulamin programu skupu akcji własnych ENERGOAPARATURA S.A. w celu ich umorzenia.
2014-10-13 11:24 Zawarcie umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie.
2014-09-26 09:41 Informacja o zawarciu umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z TUiR Allianz Polska S.A.
2014-09-16 12:57 Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.
2014-08-29 08:18 Raport półroczny SA-P 2014
2014-07-04 13:38 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Energoaparatura SA
2014-07-03 10:03 Wybór podmiotu do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 roku oraz do badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014
2014-05-30 11:53 Wypłata dywidendy przez Spółkę
2014-05-30 11:49 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2014-05-29 13:36 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
2014-05-29 13:22 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
2014-05-27 12:01 Transakcje dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
2014-05-21 12:21 Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.
2014-05-14 09:57 Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu.
2014-05-14 08:27 Raport kwartalny SA-Q 1/2014
2014-04-29 14:04 Korekta z tytułu uzupełnienia brakującej uchwały.
2014-04-25 09:35 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA S.A.
2014-04-24 10:56 Podpisanie umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.
2014-04-17 07:10 Raport roczny SA-R 2013
2014-04-14 10:03 Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego SA-R za 2013 rok.
2014-04-08 14:56 Raport kwartalny SA-Q 4/2013
2014-04-08 14:55 Korekta Raportu okresowego za IV kwartał 2013 roku.
2014-04-08 14:54 Korekta Raportu bieżącego nr 3/2014 w sprawie: Transakcji dokonanych przez Członka Rady Nadzorczej oraz przekroczenie 5% głosów na WZA.
2014-04-03 13:08 Pozyskanie znaczącego zlecenia od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm