pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Elzab SA (ELZ)

Pełna nazwa ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KRUCZKOWSKIEGO 39 41-813 ZABRZE
Telefon (32) 272 21 23; 272 20 21 do 26
Prezes Krzysztof Urbanowicz
Fax (032) 272-25-83
WWW www.elzab.com.pl
E-mail kaczmarska@elzab.com.pl
ISIN PLELZAB00010

Komunikaty spółki: Elzab SA (ELZ)

2016-08-17 17:36 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-11 16:54 Przyjęcie Polityki Informacyjnej Spółki ELZAB S.A.
2016-07-15 21:16 Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta
2016-07-14 21:13 Animator Rynku dla akcji ELZAB S.A.
2016-07-01 09:42 Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.
2016-06-30 20:11 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki ELZAB S.A.
2016-06-30 20:10 Powołanie Członków Rady Nadzorczej „ELZAB” S.A.
2016-06-30 20:08 Podział wyniku Spółki ELZAB S.A. za rok 2015
2016-06-30 20:07 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.
2016-06-16 12:18 Rezygnacja osoby zarządzającej oraz powołanie osoby zarządzającej
2016-05-13 17:12 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-09 16:16 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016
2016-05-06 19:52 Zawarcie znaczączej umowy - wykup i objęcie obligacji
2016-05-05 16:24 Zawarcie znaczącej umowy z ING Bank Śląski S.A.
2016-04-29 15:09 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2016
2016-04-13 21:25 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.
2016-04-13 21:20 Ocena Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu Spółki ELZAB S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2015
2016-04-13 21:16 Wybór biegłego rewidenta
2016-03-31 17:34 Raport roczny R 2015
2016-03-31 17:34 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-30 18:52 Rekomendacja Zarządu Spółki ELZAB S.A., w sprawie wypłaty zysku za rok 2015
2016-03-29 13:11 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2015
2016-02-22 17:59 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-01-28 13:09 Harmonogram raportów okresowych w 2016 roku
2015-12-29 17:59 Zawarcie umowy z Bankiem Millennium
2015-12-02 16:58 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ELZAB S.A.
2015-11-06 17:19 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-09-01 22:31 Zawarcie umowy zbycia udziałów oraz objęcie udziałów
2015-08-14 17:18 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-06-30 18:04 Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm