pieniadz.pl

Elzab SA
Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta

15-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-15
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Zawiadomienie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji Animatora Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu w nawiązaniu do raportu nr 17/2016 z dnia 14 lipca 2016 r., informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 lipca 2016 r. otrzymał podpisaną umowę z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie _02-923_ przy ul. Senatorskiej 16, na pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla akcji Emitenta oraz praw do akcji Emitenta notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych według zasad i trybie określonym w Umowie, a także stosownie do obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu Giełdy oraz innych regulacjach dotyczących obrotu giełdowego.

Animator na podstawie zawartej umowy zobowiązał się w szczególności do podtrzymywania wolumenu i płynności obrotu akcjami Emitenta przez składanie zleceń kupna i sprzedaży na warunkach określonych w umowie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia 15 lipca 2016 r., o ile Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie wyrazi sprzeciwu na wykonywanie funkcji Animatora Emitenta na podstawie Umowy.

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm