pieniadz.pl

Elzab SA
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Znaczący akcjonariusze na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r.:

COMP S.A. z siedzibą w Warszawie:
% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2016 r. - 97,88 %
% głosów w ogólnej liczbie głosów - 75,66%

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB uczestniczyli akcjonariusze dysponujący ogółem 12.586.891 głosami.

Ogólna liczba głosów wynosi - 16.282.930
Ogólna liczba akcji wynosi - 16.137.050Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych_..._

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm