pieniadz.pl

Elektrobudowa SA
Zawarcie Aneksu do Umowy współpracy z mBank S.A.

29-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Zawarcie Aneksu do Umowy współpracy z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2015 z dnia 30 września 2015 roku oraz 5/2016 z dnia 19 lutego
2016 roku dotyczących Umowy współpracy I nr 11/234/06/Z/PX _"Umowa współpracy"_ zawartej w dniu 25 września 2006 roku z mBank S.A. _"Bank"_, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał obustronnie podpisany Aneks do Umowy współpracy, na podstawie którego przedłużeniu do dnia 29 września 2017 roku uległ termin dostępności limitu w ramach Linii na finansowanie bieżącej działalności przyznanego Spółce na mocy przedmiotowej umowy.

W związku z powyższym podpisane zostały również następujące aneksy:
- aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w ramach Umowy współpracy, przedłużający do dnia 29 września 2017 roku termin dostępności kredytu w rachunku bieżącym w ramach Linii na finansowanie bieżącej działalności Spółki,
- aneks do Umowy ustanawiającej hipotekę, który aktualizuje datę ustanowionego zabezpieczenia wskazując dzień 29 września 2024 roku, jako najpóźniejszy termin spłaty zabezpieczanych wierzytelności.

Pozostałe istotne postanowienia powyższych Umów nie uległy zmianie.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm