pieniadz.pl

Elektrobudowa SA
Aneks do umowy znaczącej

30-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-30
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Aneks do umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELEKTROBUDOWA SA _"Spółka"_ informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku wpłynął do Spółki obustronnie podpisany Aneks do umowy realizowanej w ramach projektu "0J0114 Instalacja filtracji zawiesiny wapna posodowego" zawartej z CIECH Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, o której Spółka informowała
w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 18.11.2015 roku.

Na mocy zawartego Aneksu rozszerzono zakres prac objętych Umową oraz przedłużono termin ich zakończenia do 30.11.2016 roku.

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych zostało zwiększone wynagrodzenie o kwotę 3,67 mln zł netto, tj. z 36,5 mln zł, do 40,17 mln zł netto.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm