pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Elektrobudowa SA (ELB)

Pełna nazwa ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PORCELANOWA 12 40-246 KATOWICE
Telefon (0-32) 259-01-00; 259-01-63; 259-01-64
Prezes Janusz Juszczyk
Fax (32) 2052760
WWW www.elbudowa.com.pl
E-mail elbudowa@elbudowa.com.pl
ISIN PLELTBD00017

Komunikaty spółki: Elektrobudowa SA (ELB)

2016-11-02 11:56 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.
2016-10-11 15:58 Uzgodnienie warunków podpisania aneksu do umowy z AREVA GmbH
2016-09-29 10:29 Zawarcie Aneksu do Umowy współpracy z mBank S.A.
2016-09-13 09:23 Przyjęcie strategii na lata 2016 – 2018
2016-08-31 17:34 PSr
2016-08-30 14:22 Aneks do umowy znaczącej
2016-08-25 14:48 Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I półrocze 2016 r.
2016-08-16 14:28 Zawarcie aneksu do umowy ramowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
2016-08-04 15:15 Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie projektu
2016-08-01 12:31 Zawarcie umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A.
2016-07-25 15:56 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-07-25 14:43 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
2016-06-30 15:01 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
2016-06-22 16:09 Zawarcie aneksu do umowy z ING Bankiem Śląskim S.A.
2016-06-08 13:38 Zawarcie umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych z TUiR Allianz Polska S.A.
2016-06-01 16:35 Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
2016-05-31 16:27 Zawarcie umowy znaczącej z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k.
2016-05-16 08:23 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-06 09:41 Podpisanie znaczącej umowy
2016-04-29 13:32 Podpisanie Aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki SA
2016-04-28 12:15 Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA w dniu 26 kwietnia 2016 r.
2016-04-26 15:54 Wykaz zmian w Statucie Spółki
2016-04-26 15:47 Informacja o wypłacie dywidendy
2016-04-26 15:43 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA
2016-04-01 12:26 Rozwiązanie i otwarcie likwidacji spółki zależnej „KONIP” Sp. z o.o.
2016-03-29 15:04 Planowane zmiany Statutu ELEKTROBUDOWA SA
2016-03-29 15:04 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA na dzień 26 kwietnia 2016 r. wraz z projektami uchwał
2016-03-21 18:11 Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy
2016-03-21 18:06 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 18:02 Raport roczny R 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm