pieniadz.pl

Udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki zależnej

17-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-17
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Delko SA _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka udzieliła poręczenia za zobowiązania spółki zależnej Cosmetics RDT Sp. z o.o., wynikające z umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 9.000.000,00 _słownie: dziewięć milionów złotych_ z dnia 17.08.2016 r. zawartej pomiędzy Cosmetics RDT Sp. z o.o. a bankiem Polska Kasa Opieki SA.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółki Cosmetics RDT Sp. z o.o., w tym na spłatę kredytu w rachunku bieżącym w banku BZ WBK SA.

Termin spłaty kredytu upływa w dniu 17.08.2017 r.

Z tytułu poręczenia Delko SA pobierze od spółki Cosmetics RDT Sp z o.o. wynagrodzenie w wysokości 0,25% w skali roku od wartości 9.000.000 zł, tj. kwotę równą 22.500 zł.

Wartość udzielonego przez Delko SA poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-05

+ więcej
  • EUR euro 4,5793 +0,56%  +2,53gr
  • USD dolar 3,8393 +1,43%  +5,42gr
  • GBP funt 5,3056 +0,64%  +3,39gr
  • CHF frank 4,1313 +0,76%  +3,10gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm